Herken je de vraag aan jezelf: ‘Is deze User Story wel goed genoeg om op de product backlog op te nemen?’. Ik wel en heb een manier bedacht om hier in veel gevallen ‘Ja’ op te kunnen zeggen.userstory

Vooral in de praktijk komen gebruikers wel eens met nieuwe features waarvan ik me afvraag wat de business value nou werkelijk is, na doorvragen bij de gebruiker blijkt de business value wel eens te ontbreken. Zonde van de ontwikkeltijd dus!

Dus ik heb de Agile principes er weer bijgehaald en stuitte op het INVEST-ezelsbruggetje. Ook op Wikipedia staat hier een artikel over. Bill Wake is de bedenker hiervan.

Dit is het ezelsbruggetje:

Letter Betekenis Uitleg
I Independant De user story zou zo volledig moeten zijn dat hij opzichzelf staat en niet afhankelijk is van andere user stories.
N Negotiable Totdat ze onderdeel zijn van een sprint zouden ze altijd gewijzigd of herschreven moeten kunnen worden.
V Valuable Een user story moet waarde leveren aan de gebruiker.
E Estimable Het moet lukken om de user story te kunnen schatten (qua grootte cq tijd).
S Small Het moet lukken om de user story te kunnen schatten (qua grootte cq tijd).
T Testable De user story moet zo beschreven zijn dat het duidelijk is hoe het getest moet worden.

Met dit ezelsbruggetje bedacht ik een aanpak die de gebruiker aanzet om hier vooraf goed over na te denken!

Ik heb namelijk een poging gedaan om zoveel mogelijk van deze criteria te vangen in een Excel sheet, die ik de “User Story Wizard” heb genoemd. Deze sheet bied ik hier ter download aan. De sheet is gemakkelijk toe te spitsen op jouw eigen praktijksituatie.

Download User Story Wizard v1.1.xlsx

(Bekijk je deze page via LinkedIn of Twitter app? En lukt de download niet? Open dan https://ini.tl/Sv in je normale browser en probeer opnieuw).